Het leven loopt vaak anders dan je wenst.

Door traumata zoals emotionele verwaarlozing, agressie, misbruik of verlies, kunnen jeugdervaringen leiden tot problemen die tot op hoge leeftijd voelbaar zijn. Depressieve gevoelens, angsten of problemen met betrekking tot hechting aan anderen, kunnen zich herhalen in de relatie met je eigen kinderen en naasten. Hierdoor worden problemen vaak van generatie op generatie doorgegeven.

Om de cirkel te kunnen doorbreken, kan psychotherapie je helpen. Het geeft je meer inzicht in de relatie tussen je problemen en de ontstaansgeschiedenis ervan en deze te verwerken. En het kan helpen om problemen een plek te geven en/of traumata te verwerken.

Bij mij kun je terecht voor psychotherapie binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Wil je weten of psychotherapie de juiste keus is voor jouw probleem of heb je vragen? Neem gerust contact op met mij.