Ik bied uitsluitend behandelingen aan in de gespecialiseerde GGZ. Met alle verzekeraars heb ik een contract:

Klik hier voor een lijst met verzekeraars waarmee ik een contract heb

LET OP: IN 2023 KAN IK IN VERBAND MET MIJN BUDGETPLAFOND GEEN CLIENTEN MEER IN BEHANDELING NEMEN DIE VERZEKERD ZIJN BIJ :

CZ, OHRA EN NATIONALE NEDERLANDEN

VGZ, IZZ UNIVE EN UMC

Psychotherapie valt onder je basisverzekering en wordt dus volledig vergoed. Ik declareer zelf bij je verzekeraar die (een gedeelte van ) het NZA tarief uitkeert. De overheid heeft voor 2023 het eigen risico voor de zorgverzekering bepaald op 385 euro per jaar.

Bekijk hier de volledige tarievenlijst

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig, waarop aangegeven staat dat het om een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ gaat. Ook moet de huisarts er een (vermoeden van) een DSM-V stoornis in zetten.

Voor cliënten die de vergoeding via hun werkgever krijgen, of die de behandeling zelf betalen, kost 1 zitting die bestaat uit 50 minuten face tot face contact plus 10 minuten administratie, 150 euro.

Mijn werktijden zijn van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren.

Online therapie is ook mogelijk.

Aanmelden kun je via e-mail (info@anita-eleveld.nl).

Over eventuele wachtlijsten kun je corresponderen via de mail.

De verzekeraar vergoedt geen no-shows; indien je niet op de afspraak verschijnt, danwel binnen 24 uur afzegt, stuur ik je een nota van 75 euro.

Psychologen en psychotherapeuten hebben een beroepscode. Daarin is onder andere het beroepsgeheim beschreven, zodat er niets aan derden mag worden gerapporteerd zonder toestemming van de cliënt.

Buiten kantooruren ben ik niet bereikbaar. In geval van crisis kun je contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost.

Over behandelingen mag wel, anoniem en binnen collegiaal verband, overlegd worden met andere professionals. De huisarts krijgt na de intake en aan het eind van de behandeling een brief waarin diagnose, behandelplan en/of bereikte doelen wordt beschreven. Deze brief krijgt de cliënt altijd van te voren te lezen.

Sinds 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders onder de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Je kunt mijn kwaliteitsstatuut natuurlijk inzien.

Bij klachten is het mogelijk een beroep te doen op de klachtenregeling van de LVVP.

 

 

Comments are closed.