Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens het eerste telefoongesprek of via de mail zal ik samen met jou bekijken of je bij mij aan het goede adres bent. Als dit het geval is, maken we vervolgens een eerste afspraak. De tijdsduur hiervan wisselt gedurende het jaar, maar kan ik tijdens het eerste contact met je bespreken. Voorwaarde is wel een verwijsbrief van de huisarts waarop een verwijzing naar gespecialiseerde GGZ alsmede een (vermoeden van) een DSM-stoornis.

Intake
De eerste 1 tot 3 afspraken zijn intakegesprekken. Gedurende deze gesprekken zal ik het probleem waarmee je komt in kaart brengen en zal ik ook meer informatie verzamelen om inzicht te krijgen in je achtergrond en persoonlijkheid en hoe deze zich tot de klachten relateren. Aan het eind van de intake bespreken we het behandelplan.

Frequentie en duur van de behandeling
Mensen komen in de regel 1 keer in de week, of 1 keer per 2 weken. In de afbouwfase wordt dat soms 1 keer per maand of nog minder frequent. De duur van de behandeling hangt af van de complexiteit van de problematiek waarbij de achtergrond en persoonlijkheid van iemand een rol speelt. De behandeling kan van enkele maanden tot jaren duren.

Ondersteuning

Soms kan het voorkomen dat ik denk dat je ondersteunende medicatie nodig hebt. In dat geval zal ik je naar de huisarts of een psychiater doorverwijzen. Je blijft dan wel bij mij in psychotherapie, maar een arts neemt de behandeling van het medische gedeelte op zich.

Ook kan ik een psychodiagnostisch onderzoek adviseren om meer inzicht in je persoonlijkheid en over je sterke en zwakke kanten te krijgen, hetgeen de behandeling ten goede kan komen. Ook hiervoor verwijs ik je door naar een gespecialiseerde instantie die met ons allebei de uitslagen bespreekt.

Soms heeft de behandeling bij mij niet het gewenste resultaat en lijkt het beter je door te verwijzen naar een andere, misschien meer gespecialiseerde instelling.
Alles wat ik hierboven vermeld, is natuurlijk in overleg met jou.

Beëindiging
In principe eindigt een behandeling in onderling overleg, maar je kunt natuurlijk altijd zelf bepalen wanneer je wilt stoppen.

Huisarts

De huisarts krijgt van mij een brief over de voortgang van de behandeling, na de intake-fase en na beëindiging van de behandeling. Indien noodzakelijk, zal ik met hem of haar overleg plegen.

Waarneming
Gedurende mijn vakanties is waarneming door een collega altijd mogelijk.

 

Comments are closed.

Wil je weten of psychotherapie wat voor jou is?

Maak nu een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Als je besluit niet verder te gaan met de behandeling, breng ik niets in rekening. Er gaat dan dus ook niets van je eigen risico af.